сигнали за обгазяване

Онлайн сигнали до РИОСВ при обгазяване на въздуха

Във връзка с многото сигнали за замърсяване на въздуха в Русе през последните дни припомняме, че освен с обаждане на дежурните телефони на РИОСВ – денонощно на 082/809-281 и в работно време на 082/ 820-772, както и на спешния номер