Административен съд

Административният съд се произнесе в полза на разширението на производството на „Полисан“

Административен съд – Русе отхвърли оспорването на ПП „Зелените“ и Екосдружение „Дунавски регион“ по адм.дело № 296/2015 г. срещу Решение № РУ 2-2/2015 г. на Директора на РИОСВ – Русе в частта, в която е одобрено осъществяването на инвестиционното предложение

Очаквано: „Монтюпе“ обжалва санкциите на РИОСВ срещу завода

Във връзка с постъпила жалба от „Монтюпе“ ЕООД, в Административен съд – Русе е образувано дело № 320/2016 г. срещу Заповед № 372/12.09.2016 г. на директора на РИОСВ – Русе, с която е ограничена дейността на Завода за производство на