РИСОВ: 76% от подадените през юли сигнали на „зеления“ телефон са неоснователни

В отчета са подадените сигнали за замърсяване на въздуха, съпътствано с типичните неприятни миризми, Регионалната инспекция по околната среда и водите /РИОСВ/ посочва, че е получила 21 оплаквания от гражданите на Русе. Сигналите са подадени на „зеления телефон“ на екоинспекцията или на спешния телефон 112.

Както и в предишните случаи, РИСОВ е отчела, че повечето сигнали са неоснователни. В 16 от случаите, или 76% от обажданията, не са предприети проверки по оплакванията на гражданите. Изтъкнати са различни причини за бездействието на екоинспекцията, като най-фрапирщата от тях, посочена при два от сигналите, е че „в района на Кооперативния пазар няма промишлени предприятия“, въпреки, че един от най-големите заводи в Русе дели обща ограда с тържището.

В периода 4-5 юли са постъпили два сигнала за неприятни миризми в района на операта в центъра на Русе. Според екоинспекцията, сигналите са единични, няма постъпили други сигнали и съответно не са предприемани действия по установяване на миризмите.

На 6 юли са постъпили 5 сигнала в различни части на денонощието за неприятни миризми в централната градска част от районите на улиците „Хан Аспарух“, „Бузлуджа“ и „Митрополит Григорий“. По всички сигнали са извършени обходи, при част от тях в присъствието на подателите на сигналите. В момента на проверките не са констатирани миризми.

На 9 юли е постъпил е сигнал за неприятни миризми в гр. Мартен от дейността на дружество на територията на бившето КТМ. По предоставена от дружеството информация не са настъпвали нарушения в технологичния режим. Други жители на Мартен не са потвърдили наличие на миризми. Не е извършена проверка от РИОСВ.

На 13 юли е постъпил сигнал за неприятни миризми в Русе. Сигналът, според РИОСВ, е неоснователен. В същия часови интервал не са постъпвали други подобни сигнали. Не е извършвана проверка по случая.

НА 16 юли жител на Русе е подал сигнал за миризма на изгорели дърва в района на Захарна фабрика. Според РИОСВ, в района няма производства, които да са източник на подобни миризми и съответно проверка не е извършена.

Пак на 16 юли са постъпили два сигнала за миризма на сяра в района на кооперативния пазар. РИОСВ отчита, В района няма промишлени обекти, въпреки наличието на завода на фирма „Спарки“, който е залепен до кооперативния пазар. Проверка по случая не е извършена.

В дните 17 и 18 юли са постъпили два сигнала за неприятни миризми и сажди в крайбрежните и централни части на град Русе. Според РИОСВ неприятните миризми са вледствие на нерегламентирано третиране на следжътвени остатъци на територията на Румъния. Няма предприети действия по това предполагаемо трансгранично замърсяване.

На 18 юли е постъпил сигнал за неприятни миризми в района на блок „Ангел Гецов“ по бул. „Липник“. Служител на РИОСВ-Русе, живущ в района, не е потвърдил наличие на миризми, съответно РИОСВ не е предприела действия по случая.

Пак на 18 юли е постъпил сигнал за неприятни миризми от канализацията на Източна промишлена зона. Извършена е незабавна проверка в района на сигнала в присъствието на подателя. В момента на проверката не са установени миризми.

На 19 юли е постъпил сигнал за миризма на изгоряло по ул. „Църковна независимост“. Според РИОСВ, вероятен източник е нерегламентирано третиране на следжътвени остатъци. Не е извършена проверка по случая.

Също на 19 юли е постъпил сигнал за силна, дразнеща миризма в района на блок „Антим“ до Централната ЖП гара в Русе. Служител на РИОСВ-Русе, живущ в района, не е потвърдил наличие на миризми. Няма извършена проверка по сигнала.

На 20 юли е постъпил сигнал за шум и сажди от ТЕЦ-Русе. Извършена е незабавна проверка на площадката на дружеството. Шумът е димът са вследствие на настъпила аварийна ситуация е прекъсване електрозахранваненето в цялата област.

На 23 юли е постъпил сигнал за миризми на газ от няколко дни, сутрин в района на Дунав мост. Извършен е обход. В момента на проверката не е установена миризма. Подателят на сигнала е поел ангажимент да уведоми инспекцията в момента на усещане на миризмата.

На 26 юли е постъпил сигнал за миризма на изгоряло в района на Кооперативния пазар. РИОСВ е информирала Община Русе по телефона. В района няма промишлени обекти, според екоинспекцията.

Ето и връзка към пълния отчет на РИОСВ за месец юли – изтегли оттук.

Вашият коментар