РИОСВ: 500 000 лв. глоба и принудителна административна мярка спрямо „Монтюпе“ ЕООД

Имуществена санкция в размер на 500 000 лв. и принудителна административна мярка ще бъдат приложени спрямо дружеството „Монтюпе“ ЕООД в Русе за констатирани нарушения на условията в комплексното разрешително на оператора, съобщават от РИОСВ. Това обяви директорът на РИОСВ – Русе инж. Лилия Атанасова на извънредна пресконференция, в която участва и зам.- министърът на околната среда и водите Красимир Живков.

Изпускане на непречистени отпадъчни газове чрез вентилационната система е установено след 20 часа на 10 септември. В резултат от сигнали на жители на крайдунавския град екипи на РИОСВ – Русе и  представители на общината извършиха обходи в районите, откъдето са обажданията на гражданите. Неприятните миризми са локализирани в Индустриалния парк на Русе. Над производствените халета на „Монтюпе” ЕООД е наблюдаван продължително сивкав облак. В североизточна посока от площадката на дружеството, на разстояние от около 100-150 метра е установено, че от покрива на хале № 3 се отделя облак от сивкав дим, който се издига приблизително на височина от 20-30 метра, а вятърът го отнася към града. В същото време от организираните източници, посочени в Комплексното разрешително не са отделяни емисии.

Същото нарушение е констатирано и на 11 септември вечерта, когато отново през вентилационните съоръжения са изпускани отпадъчни газове от производството. Нарушението е удостоверено с темроанализатор на „Гранична полиция“.

В понеделник екип на РИОСВ – Русе приложи принудителната административна мярка за блокиране на вентилационните съоръжения. На дружеството са дадени предписания в срок до 26 септември да осигури възможност за трайното запечатване на 108 вентилационни клапи. Операторът трябва да започне процедура по преразгреждане на действащото си в момента Комплекно разрешително.

Преписка с констатациите от извънредните провеки  ще бъде изпратена до прокуратурата. Писма са изпратени до Инпекцията по труда, Регионална здравна инспекция и Регионална дирекция за национален строителен контрол.

Зам.-министър Живков и инж. Лилия Атанасова са категорични, че ще се приложат най-строгите норми на екологичното законодателство, особено за оператори, допускащи системни нарушения.

Допълнителни измервания на качаството на атмосферния въздух ще бъдат извършени в района на площадката с  техника на Изпълнителна агенция по околната среда и водите. Системните проверки и нощните обходи ще продължат, увери директорът на РИОСВ – Русе инж. Атанасова.

Вашият коментар