РИОСВ: Локализиран е източникът на неприятните миризми в Русе

Неприятните миризми в началото на месец септември в гр. Русе са причинени от неорганизиран източник на производствената площадка на „Монтюпе“ ЕООД. Източникът е локализиран след извършени извънредни проверки и допълнителни обходи, предприети по повод на сигнали на граждани в кв. „Възраждане“, кв. „Здравец-Изток“ и централните части на града.

От началото на септември са извършени извънредни проверки на „Билбобул“ ООД, „Монтюпе“ ЕООД и дружествата, които извършват дейност на площадата на „Найден Киров“  АД .

Резултатите от извършените проверки, данни за качеството на атмосферния въздух и административно-наказателните мерки, които ще бъдат предприети спрямо нарушителя ще бъдат оповестени на пресконференция на 12 септември /понеделник/ от 13.00 часа в Информационния център на РИОСВ-Русе. 

Вашият коментар