Очаквано: „Монтюпе“ обжалва санкциите на РИОСВ срещу завода

Във връзка с постъпила жалба от „Монтюпе“ ЕООД, в Административен съд – Русе е образувано дело № 320/2016 г. срещу Заповед № 372/12.09.2016 г. на директора на РИОСВ – Русе, с която е ограничена дейността на Завода за производство на алуминиеви автомобилни детайли и части. По силата на административния акт принудително са изведени от експлоатация 108 вентилационни отвори – димни люкове, разположени на покрива на производствено хале № 3, посочват от пресцентъра на Административния съд в Русе.

Жалбоподателят оспорва заповедта като незаконосъобразна и нищожна и претендира нейната отмяна, поради съществени нарушения на административнопроизводствените правила, противоречие с материалноправните разпоредби и несъответствие с целта на закона.
В жалбата е направено и особено искане за спиране на предварителното изпълнение на издадената заповед с мотива, че мярката ограничава дейността на „Монтюпе“ ЕООД и може да причини значителни и трудно поправими вреди на дружеството.

Предстои насрочване на делото след отстраняване на нередовностите по жалбата.

Вашият коментар