Нов протест за чист въздух в Русе утре

В четвъртък, на 7 септември, от 18:30 часа пред сградата на Община Русе на площад „Свобода“ е свикан нов протест с искане за чист въздух. Поводът са продължаващите системни обгазявания на града с източници от химически производства на различни фирми.

„Искаме да подчертаем дебело и ясно да се чуе и да се запомни, че въздухът на Русе не е замърсен, а системно и от години е отровен. Всекидневно над града, предимно нощем, във въздуха присъстват многократно превишаващи нормата на безопасните стойности фенол-формалдехидни смоли, амини, производни на бензена, неметанови летливи органични съединения, отпадъчни петролни продукти и богат коктейл от всевъзможни субстанции с неясен произход” се казва в специална онлайн петиция, подготвена от организаторите на протеста.

В петицията се посочват твърдения на изтъкнати лекари, цитирани в медиите, за ръст на онкологичните заболявания в Русе, и по специално на тези на горните дихателни пътища.

Протестиращите, организирани във фейсбук групата „За чисти въздух и вода в Русе“, са формулирали следните осем искания:

1. Закупуване на апаратура от Държавата за измерване на вредните емисии от предприятията, която да обхваща всички потенциално изпускани в атмосферата вещества от промишлените предприятия, данните от която да се публикуват в реално време. Тази апаратура да бъде акредитирана и за постоянна работа в града.

2. Денонощен контрол на състоянието на въздуха (нощни обходи на Инспектори от РИОСВ). Внезапни проверки от страна на РИОСВ. Оптимизиране дейността ѝ и редовен отчет за извършените проверки,за наложените санкции

3.Спиране на производства на предприятия, до въвеждане в екологичните норми предвидени от българския закон.

4. Публикуване на инвестиционния план на всички заводи със срокове, във връзка с отстраняване и измерване на изпусканите емисии във въздуха.

5. Електронни сертифицирани табла пред заводите, които да излъчват денонощно показания на веществата, които се изхвърлят във въздуха. Като това ни искане е с особена сила за предприятието “Монтюпе”. Публична тайна е фактът, че основен отровител на въздуха в Русе е френският завод „Монтюпе”.

6. Дългогодишна програма за справяне с проблема.

7. Организирането на граждански експертен съвет.

8. Конкурс за директор на РИОСВ, който да не бъде сменян при всяко ново правителство, а да е със строго определен мандат.

Както вече няколко пъти заявявахме, готови сме на крайни граждански законни действия за постигане на исканията си, към които ще преминем, ако исканията ни не предизвикат незабавно действие. Вече не сме склонни да приемаме думи и обещания. Настояваме държавните мъже и жени да останат на българска позиция и да направят всичко нужно, за да спасят града от унищожение“, завършва текстът на петицията, която е адресирана до президента на Република България Румен Радев.

Вашият коментар