Мобилна лаборатория на МОСВ започва измервания на въздуха в Русе

Мобилна станция от Варна ще мери чистотата на въздуха в Русе, става ясно от писмо на МОСВ до кмета Пламен Стоилов.

Основните показатели, които специализираната техника измерва, са озон, азотни оксиди, серен диоксид, въглероден оксид, както и неметанови и метанови въглеводороди, съобщават от Община Русе.

“Въз основа на получените резултати ще се предприемат допълнителни количествени измервания за определяне на идентифицираните замърсители”, отбелязва още министър Василева в своето писмо.

Реакцията и поетите конкретни ангажименти от страна на Министерството на околната среда и водите са следствие от инициираната от кмета Пламен Стоилов работна среща на 17 септември 2016 година.

Вашият коментар