Каузата # Зелено Русе

# Зелено Русе се появи на 5 юли 2016 г. като минисайт за „зелени“ новини към онлайн медията „ФРОНТАЛНО“ във връзка с продължаващите екологични проблеми на Русе.

Идеята бе и все още е да се представя балансирана и достоверна информация по темата, поради следните причини:

  • прекалено дълго време екологичните проблеми на града просто бяха табу в повечето местни медии;

  • повечето русенски средства за масова информация се задоволяват да „информират“ за екологичните проблеми по методиката „copy&paste”, просто транслирайки прес съобщения на официалните институции в суров вид, без да вникнат и да обяснят на прост език същността на процесите;

  • задълбочените професионални анализи и журналистически коментари напълно отсъстват;

  • в голямата си част местните медии са поставени в зависимост от фирмите-замърсители – достатъчно е само да се видят рекламните карета по вестниците или банерите по сайтовете;

  • определени медии провеждат открита редакционна политика в полза на конкретна фирма-замърсител срещу друга такава фирма-замърсител, при което е налице откровена манипулация на общественото мнение.

Освен с мониторинг на информационния поток, # Зелено Русе се зае и със задачата да събира достоверна информация за големи замърсявания на въздуха в града и да я поставя в специален „Регистър“. В първите 4 месеца от юли до октомври 2016 г. бяха регистрирани 45 големи замърсявания на въздуха, при които са били покрити почти всички квартали на града. На по-късен етап тази информация би могла да се анализира и да се направят изводи за характерните особености и честотата на замърсяванията.

Тук е мястото да се посочи, че # Зелено Русе има крайно негативно отношение към РИОСВ-Русе и към общинските и държавни институции, имащи отношение към замърсяванията на въздуха. Причината е твърде проста: въпреки декларираните намерения, предприетите действия и наложените санкции обгазяванията на града продължават с пълна сила и към този момент. За четири години институциите показаха пълна неспособност да се справят с проблема и за това няма абсолютно никакви оправдания…

# Зелено Русе застава плътно зад справедливите искания и зад протестите на свободните граждани на Русе срещу системните замърсявания на въздуха.

За чист въздух в Русе!

Екипът на „ФРОНТАЛНО“
Frontalno.com

zeleno-rusex60