Доклад на РИОСВ: „Няма влошаване на качеството на въздуха в Русе“

Данните, постъпващи от системите за непрекъснат мониторинг на атмосферния въздух (КАВ) в Русе не показват влошаване на качеството му през периода октомври 2015 – юли 2016 г, съобщава сайтът на РИОСВ-Русе.

Във връзка с постъпващите от началото на годината сигнали от жители на Русе за неприятни миризми, директорът на РИОСВ – Русе възложи изготвянето на доклад на експерти на екоинспекцията, обобщаващ данните за КАВ, съпоставени с метеорологичните условия и характера на подаваните сигнали за период от десет месеца.

Изследвани са сигналите за миризми по брой, честота и сезонност с цел да се направят конкретни изводи за възможни замърсители. През есента и зимата са регистрирани сигнали, които се характеризират с локален характер, а не с промишлен. През отоплителния сезон се използват нерегламентирано всякакви отпадъци в домакинствата. През този период фоновите нива са по-високи, а сигналите по-малко, в сравнение с летния период, където фоновите нива са по-ниски, а сигналите зачестяват.

Докладът, както и данните от системите за непрекъснат мониторинг на атмосферния въздух АИС „Възраждане” и „Здравец-Изток” са публикувани на интернет страницата на РИОСВ-Русе на адрес: http://www.riosv-ruse.org/kachestvo-na-atmosferniya-vazduh.html.

Вашият коментар