МОСВ

Мобилна лаборатория на МОСВ започва измервания на въздуха в Русе

Мобилна станция от Варна ще мери чистотата на въздуха в Русе, става ясно от писмо на МОСВ до кмета Пламен Стоилов. Основните показатели, които специализираната техника измерва, са озон, азотни оксиди, серен диоксид, въглероден оксид, както и неметанови и метанови